اصلاحیه 4.2.8 نرم افزار وکیل‌یار

دوشنبه, 27 آذر,1391
اصلاحیه 4.2.8 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 27 آذر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای جزیی