اصلاحیه 4.2.5 نرم افزار وکیل‌یار

سه شنبه, 30 آبان,1391
اصلاحیه 4.2.5 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 30 آبان 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن تاریخ اختتام پرونده

- حذف شرط مشخص‌بودن موکل برای فرم وکالتنامه

- رفع خطای جزیی