اصلاحیه 4.2.3 نرم افزار وکیل‌یار

یکشنبه, 21 آبان,1391
اصلاحیه 4.2.3 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 21 آبان 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان فراخوانی/ذخیره یک متن به عنوان نمونه در وکالت‌نامه

- اضافه شدن امکان درج همزمان چند تصویر در بخش مستندات

- اضافه شدن امکان ویرایش توضیحات یک تصویر در بخش مستندات

- اضافه شدن امکان درج هزینه‌های نیمه پرداخت‌شده در یک پرونده