اصلاحیه 4.2.3 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 4.2.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 24 آذر 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای مربوط به طبقه همکف در محاسبه هزینه‌های مبتنی بر ضریب طبقات