اصلاحیه 4.2.2 نرم افزار وکیل‌یار

دوشنبه, 24 مهر,1391
اصلاحیه 4.2.2 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 24 مهر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن گزینه چاپ پشت برگه دادخواست

- اضافه شدن امکان ویرایش یادداشت‌ها و قرارها

- رفع خطای جزیی