اصلاحیه 4.2.1 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 4.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 17 آذر 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- توسعه بخش شارژ عمرانی و تغییر نام به شارژهای غیر مشترک

- امکان محاسبه جریمه برای شارژهای غیر مشترک معوقه