اصلاحیه 4.1.5 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 4.1.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 22 آبان 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای عدم هماهنگی میان شارژ محاسبه شده و قبض شارژ ماهانه