اصلاحیه 4.1.4 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 4.1.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ 29 مرداد 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان درج توضیح هزینه در قبض شارژ

- رفع خطای محاسبه مبلغ قابل پرداخت واحدهای دارای اعتبار

- فارسی سازی برخی کلمات در محیط گزارش ساز