اصلاحیه 3.3.9 نرم افزار وکیل‌یار

شنبه, 27 خرداد,1391
اصلاحیه 3.3.9 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 27 خرداد 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- امکان درج مشخصات موکل در وکالتنامه‌های کانون بصورت دستی

- امکان عدم درج تاریخ تنظیم در وکالتنامه‌های کانون