اصلاحیه 3.3.8 نرم افزار وکیل‌یار

دوشنبه, 04 اردیبهشت,1391
اصلاحیه 3.3.8 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 5 اردیبهشت 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطاهای جزیی