اصلاحیه 3.3.4 نرم افزار وکیل‌یار

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 3.3.4 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 17 بهمن 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در چاپ دادخواست در بخش دادخواست بدون ذخیره