اصلاحیه 3.3.3 نرم افزار وکیل‌یار

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 3.3.3 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 15 بهمن 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان تایپ اظهارنامه و دادخواست بدون تشکیل پرونده (در نرم افزار نیز ذخیره نخواهد شد)

- بهبودهای ظاهری جزیی