اصلاحیه 3.3.2 نرم افزار وکیل‌یار

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 3.3.2 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 5 بهمن 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان اسکن در نرم افزار

- رفع خطای اجرای یادآور قرارها در ابتدای ویندوز