اصلاحیه 3.3.1 نرم افزار وکیل‌یار

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 3.3.1 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 5 دی 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- امکان استفاده از نرم افزار MS Word در فرمهای نوشتاری

- اضافه شدن قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی