اصلاحیه 3.2.5 نرم افزار وکیل‌یار

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 3.2.5 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 23 آذر 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در تغییر فونت اظهارکننده و مخاطب فرم اظهارنامه