اصلاحیه 3.2.4 نرم افزار وکیل‌یار

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 3.2.4 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 9 آذر 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن گزینه انتخاب چاپ مشخصات وکیل در فرم دادخواست