اصلاحیه 3.2.3 نرم افزار وکیل‌یار

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 3.2.3 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 28 آبان 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- تنظیم دوبارکلیک ماوس معادل عمل "درج، حذف و ویرایش" در صفحه اصلی پرونده

- تنظیم دوبارکلیک ماوس برای انتخاب شخص در بخش اشخاص

- رفع خطاهای جزیی