اصلاحیه 3.1.5 نرم افزار وکیل‌یار

سه شنبه, 22 فروردین,1391
اصلاحیه 3.1.5 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 5 مرداد 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- افزوده شدن امکان عدم درج سن در فرم دادخواست

- افزوده شدن چاپ شماره صفحه در فرم دادخواست

- رفع خطاهای جزیی