نرم افزار دبیرخانه : مدیریت نامه

نرم افزار دبیرخانه : مدیریت نامه
25,000,000 ریال

دبیرخانه، نرم افزاری است جهت ثبت و ویرایش نامه‌های وارده و صادره با امکان اسکن پیوست‌های نامه و با جستجوی پیشرفته بر روی تمامی اطلاعات. از بخش‌های جانبی می‌توان به دفترچه تلفن، تنظیم جداول پایه سیستم، مدیریت کاربران و سطوح دسترسی، پشتیبانی اطلاعات و پشتیبانگیری خودکار، تقویم شمسی و نماهای متنوع اشاره کرد.

 

دريافت نسخه نمايشي نرم افزار دبیرخانه
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
امکان ارتقاء به نسخه شبکه دارد
امکان درج متن نامه در نامه‌های صادره در محیط Word از درون نرم‌افزار دارد
رمزگذاری فایل‌های پیوست دارد
جستجوی تقریبی بر روی اطلاعات کلیدی دارد
ساخت و استفاده از چند دبیرخانه بصورت همزمان و مستقل دارد
ثبت ارجاعات و اقدامات مربوط به نامه‌های وارده و پیگیری ارجاعات بدون اقدام دارد
گزارش آماری همراه با نمودار دارد
بخش یادآور امور و رویدادها دارد
اضافه شدن امکانات جدید دارد
استفاده همزمان تحت محیط شبکه ندارد