بروز رسانی 9.7.5 نرم افزار کاشانه

شنبه, 18 اسفند,1397
بروز رسانی 9.7.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  18 اسفندماه 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخش‌های مختلف