بروز رسانی 9.7.4 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 23 بهمن,1397
بروز رسانی 9.7.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  23 بهمن 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

بهبود در بخش‌های مختلف

 

انصراف از نظر