بروز رسانی 9.7.3 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 20 دی,1397
بروز رسانی 9.7.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  20 دی 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان مشاهده مطالبات تسویه‌شده در گزارش تراز مالی

بهبود در بخش‌های مختلف

 

انصراف از نظر