بروز رسانی 9.7.1 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 29 آبان,1397
بروز رسانی 9.7.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  29 آبان 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن بخش واریز و برداشت متفرقه

- امکان ضرب مبلغ طبقه/ضریب طبقه در متراژ در فرمول محاسبه شارژ

بهبود در بخش‌های مختلف

 

انصراف از نظر