بروز رسانی 9.6.5 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 23 مهر,1397
بروز رسانی 9.6.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  23 مهر 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان جستجو در دارایی‌های اشخاص از بخش جدید جستجوی سریع

- امکان محاسبه بدهی عمرانی و سایر بر اساس ترکیبی از مبلغ ثابت، متراژ و نفرات ساکن

- امکان قفل‌کردن مبلغ دلخواه از اعتبار یک شخص

- امکان توزیع درآمد به نسبت متراژ و مبلغ دلخواه

بهبود در بخش‌های مختلف

 

انصراف از نظر