بروز رسانی 9.6.1 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 18 مرداد,1397
بروز رسانی 9.6.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  18 مرداد 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن بخش پروژه‌ها در هزینه‌ها و امکان تعیین پروژه در زمان درج و ویرایش هزینه (نسخه طلایی)

امکان تعیین نوع هزینه از میان جاری و عمرانی و گزارش‌گیری در هزینه‌ها بر اساس نوع هزینه

امکان چاپ هزینه‌های مرتبط با یک انتقال موجودی

امکان تعیین منبع مالی هزینه در زمان درج هزینه جدید

امکان تعیین شارژ ثابت برای یک واحد

اضافه‌شدن فیلد کد واحد به مشخصات واحد و اضافه‌شدن کد واحد به مبلغ شارژ

بهبود در بخش‌های مختلف

 

انصراف از نظر