بروز رسانی 9.5.1 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 10 خرداد,1397
بروز رسانی 9.5.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  10 خرداد 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان درج مستندات برای شخص

بهبود در بخش‌های مختلف

 

انصراف از نظر