بروز رسانی 9.4.6 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 27 فروردین,1397
بروز رسانی 9.4.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ  27 فروردین 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن جستجو بر اساس وضعیت دریافت در گزارش درآمدها

امکان تعیین نوع گروه‌بندی و نمایش مبلغ پرداخت‌نشده در لیست سایر بدهی‌ها

بهبود در بخش‌های مختلف

 

انصراف از نظر