بروز رسانی 9.4.2 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 16 بهمن,1396
بروز رسانی 9.4.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  16 بهمن 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان چاپ نام ماه بجای شماره ماه در رسید دریافت شارژ، گزارش مالی شخص، گزارش وضعیت پرداخت بدهی‌ها و گزارش بدهی واحدها

- امکان تجمیع بدهی‌های ماه‌های گذشته در قبض شارژ

- امکان در نظر گرفتن تاریخ شروع سکونت در محاسبه شارژ

بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر