بروز رسانی 9.3.7 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 24 مهر,1396
بروز رسانی 9.3.7 نرم افزار کاشانه در تاریخ  24 مهر 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان حذف چندگانه درآمدها

بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر