بروز رسانی 9.3.5 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 06 شهریور,1396
بروز رسانی 9.3.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  06 شهریور 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

اضافه‌شدن گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه

اضافه‌شدن بخش صدور برگ تسویه

اضافه‌شدن بخش درآمدهای ثابت

- امکان الصاق مستندات به درآمدها

امکان ویرایش برگ تسویه

بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر