بروز رسانی 9.3.4 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 23 مرداد,1396
بروز رسانی 9.3.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  23 مرداد 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

اضافه‌شدن بخش چک‌های ضمانت

- امکان ارسال پیام کوتاه در زمان دریافت وجه

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر