بروز رسانی 9.2.5 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 18 خرداد,1396
بروز رسانی 9.2.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  18 خرداد 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- انتخاب/عدم انتخاب بدهی در دریافت وجه با دبل کلیک

- انتخاب/عدم انتخاب هزینه در تکمیل پرداخت چندگانه هزینه‌ها با دبل کلیک

- امکان ویرایش پرداخت هزینه

- امکان چک‌کردن موجودی حساب در درج هزینه‌ها

- امکان انتخاب نوع هزینه‌ها در گزارش سهم واحدها از هزینه‌ها

- امکان انتخاب عنوان بدهی در تقسیم هزینه‌ها بر اساس مصرف

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر