بروز رسانی 9.1.9 نرم افزار کاشانه

شنبه, 09 اردیبهشت,1396
بروز رسانی 9.1.9 نرم افزار کاشانه در تاریخ  9 اردیبهشت 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخشهای مختلف

انصراف از نظر