بروز رسانی 9.1.8 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 04 اردیبهشت,1396
بروز رسانی 9.1.8 نرم افزار کاشانه در تاریخ  4 اردیبهشت 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان نمایش نمودار شارژ ماهانه برای یک گروه

- بهبود در بخشهای مختلف

 

 

انصراف از نظر