بروز رسانی 9.1.6 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 20 فروردین,1396
بروز رسانی 9.1.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ  20 فروردین 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

نمایش مبلغ درآمدهای دریافت‌نشده در صفحه اصلی نرم‌افزار

امکان انتخاب بازه برای نمودار دخل و خرج مجتمع در صفحه اصلی

 امکان انتخاب بازه وتعداد برای نمودار هزینه‌ها در صفحه اصلی

- بهبود در بخشهای مختلف

 

 

انصراف از نظر