بروز رسانی 9.1.5 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 15 فروردین,1396
بروز رسانی 9.1.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  15 فروردین 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- نمایش عملکرد گروه در صفحه اصلی نرم‌افزار

- بهبود در بخشهای مختلف

 

انصراف از نظر