بروز رسانی 9.1.4 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 10 فروردین,1396
بروز رسانی 9.1.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  10 فروردین 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخشهای مختلف

 

انصراف از نظر