بروز رسانی 9.1.3 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 09 فروردین,1396
بروز رسانی 9.1.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  9 فروردین 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن گزارش وضعیت بدهی‌های واحد

- اضافه شدن امکان درج بدهی‌های مالک در قبض مستأجر

- بهبود در بخشهای مختلف

 

انصراف از نظر