بروز رسانی 9.1.2 نرم افزار کاشانه

شنبه, 28 اسفند,1395
بروز رسانی 9.1.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  28 اسفند 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان ضروری بودن درج شماره پیگیری

- بهبود در بخشهای مختلف

 

انصراف از نظر