بروز رسانی 8.3.6 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 27 آبان,1395
بروز رسانی 8.3.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ  27 آبان 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان درج اطلاعات واحدها از طریق فایل اکسل

بهبود در بخشهای مختلف

انصراف از نظر