بروز رسانی 8.3.5 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 06 آبان,1395
بروز رسانی 8.3.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  6 آبان 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

بهبود در بخشهای مختلف

انصراف از نظر