بروز رسانی 8.3.4 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 29 مهر,1395
بروز رسانی 8.3.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  29 مهر 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان تعیین تعداد انبار در فرمول محاسبه شارژ

- نمایش لیست ساکنین در گزارش مشخصات واحدها و ساکنین

- نمایش مانده بدهی در رسید دریافت وجه و پرداخت شارژ

انصراف از نظر