بروز رسانی 8.3.3 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 31 شهریور,1395
بروز رسانی 8.3.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  31 شهریور 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر