بروز رسانی 8.3.2 نرم افزار کاشانه

شنبه, 20 شهریور,1395
بروز رسانی 8.3.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  20 شهریور 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان طراحی گزارش تراکنش‌ها

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر