بروز رسانی 8.3.1 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 14 شهریور,1395
بروز رسانی 8.3.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  ۱۴ شهریور 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان توزیع درآمد میان واحدها

- امکان ورود لیست شارژ و ذخیره لیست شارژ

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر