بروز رسانی 8.2.3 نرم افزار کاشانه

شنبه, 23 مرداد,1395
بروز رسانی 8.2.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  23 مرداد 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- نمایش موجودی در پایان بازه و در زمان تهیه گزارش در گزارش تراز مالی

- بهبود بخش مستندات

- امکان چاپ دسته ای گزارش مالی واحد

- بهبود در بخشهای مختلف

انصراف از نظر