بروز رسانی 8.2.2 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 31 تیر,1395
بروز رسانی 8.2.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  31 تیر 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبودهای جزیی

انصراف از نظر