بروز رسانی 8.1.8 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 22 اردیبهشت,1395
بروز رسانی 8.1.8 نرم افزار کاشانه در تاریخ  22 اردیبهشت 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان بررسی وضعیت چک ها در گزارش تراز مالی

- امکان درج ارزش دارایی های گروه و نمایش مجموع ارزش در گزارش تراز مالی

- امکان ارسال متناوب اطلاعات به سرویس وب

انصراف از نظر