بروز رسانی 8.1.5 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 17 اسفند,1394
بروز رسانی 8.1.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 17 اسفند 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود چاپ گزارش مالی واحد

انصراف از نظر