بروز رسانی 8.1.4 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 06 اسفند,1394
بروز رسانی 8.1.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ 6 اسفند 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود گزارش تراز مالی مجتمع

انصراف از نظر